Új magyar mitológiák

Szimbiózis Napok 2016
2016.05.07.

szombat
16:30 - 18:00
Klubterem
Auróra pince


A szekció előadói a napjainkban sokadvirágzásukat élő magyar múltrekonstrukciós áramlatok között próbálnak rendet vágni. Előadásaik azonban nem az ősvalláskeresés legújabb, viszonylag jól feltárt irányzatain keresztül közelítenek, hanem az operák, a ponyvairodalom, az összeesküvés-elméletek és a szemiotika irányából, kiegészítve a frissen megjelent „Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése” című kötetben leírtakat és egyben előrevetítve a MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely következő, még szerkesztés alatt álló, összeesküvés-elméleteket elemző kötetét.

Az előadások témái:

  • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (MTA TK SZI, MOME):

A modern mitológiák szemiotikájához

  • Povedák István (MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport):

Legrégibb konteónk: Az új magyar mitológia a narcisztikus antropológus szempontjából

  • Szeverényi Sándor (SZTE BTK Finnugor Tanszék):

Ősmagyar mítosz és kortárs (ponyva)irodalom

  • Windhäger Ákos (MMA – Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet):

Az ősmagyar hiedelemvilág színrelépése az operákban